חללי מערכות ישראל

אתר זה הוקם על ידי ממשלת ישראל – משרד הביטחון לשמש אתר הנצחה ממלכתי באינטרנט לזכרם של חללי הנופלים והנופלות במערכות ישראל.

המעיין במידע באתר מתבקש לנהוג בו בצורה הולמת, שאינה חורגת מייעוד האתר, ושאין בה פגיעה בכבודם של אלו שנפלו או ברגשות מי שאיבדו את יקירם.

משרד הביטחון, מופקד במדינה על הנצחת חללי מערכות ישראל. המשרד רואה חשיבות ראשונה במעלה בשמירה ובהקפדה, ככל שניתן, על שלמותם ונכונותם של הנתונים הנוגעים למפעל לאומי זה. רשימת החללים באתר והפרטים המופיעים בו אודותם מבוססת על רשימת חללי מערכות ישראל כפי שנמצאת ביחידה להנצחת החייל באגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון.

במידה ובכל זאת נפלה טעות מסוג כלשהו בנתון מנתוני האתר או מידע חשוב שאמור להיות בו ואיננו או שאינו מעודכן, משרד הביטחון מעביר בזאת מראש את התנצלותו לכל מי שרואה עצמו נפגע מכך. כמו כן, ייעשה מיד לתיקון כיאות.

פניות למשהב"ט - הוספת ועדכון פרטים באתר

פניות לצורך זה יש להפנות בכתב למשרד הביטחון לכתובת:

משרד הביטחון

אגף משפחות והנצחה / היחידה להנצחת החייל

מפעלי הנצחה ומורשת

דרך יעקב דורי ת.ד. 976

קריית אונו, 55108

או בדוא"ל: izkor@mod.gov.il

או בטלפון: 03-7380254, 03-7380253.

כל פניה תיבדק ותטופל בהקדם האפשרי.

צפייה באתר "יזכור" וזכויות יוצרים

כל הנכתב באתר מתייחס ומכוון בצורה שווה לכל המגדרים. שימוש בלשון זכר בלבד שננקט בדפי האתר במספר מקומות, אינו משנה מכך ונעשה אך לנוחות הקריאה.

רזולוצית מסך מינימלית מומלצת לצפייה - 1024x768

זכויות יוצרים באתר זה שייכות למדינת ישראל – משרד הביטחון. זכויות יוצרים של השירים והמקאמות ("פרקי הקריאה" באתר) שמורות למחבריהם ולאקו"ם.
כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page