"קורות הארץ הזאת חקוקות באנדרטאות העץ, האבן והברזל.
אנשי הארץ המיוסרת הזאת עוצרים לידן – ושואלים.
הרבה כח טמון בשאלות הללו, בסקרנות לדעת, ללמוד ולזכור."

יצחק רבין, 1989.

פסל הסנה הבוער של דוד פלומבו המוצב בכנסת ישראל
 • קורות הארץ הזאת חקוקות באנדרטות העץ, האבן והברזל / יצחק רבין
 • מצבות ומשמעותן בהנצחה / אדריכל דוד קאסוטו

  מפעל ההנצחה "גלעד"
  מפעל ההנצחה "גלעד", מתעד את האנדרטאות שהוקמו במשך השנים לזכר הנופלים במערכות ישראל.
  ראשיתו של מפעל הנצחה זה בתחקיר יסודי שנערך לראשונה בשנות השמונים ופורסם כספר בשנת 1989.
  האנדרטאות ניצבות ברחבי הארץ באתרי קרבות, בצמתים ובצידי דרכים, ביישובים, בבתי ספר ובמחנות צה"ל.
  יש בהן שהוקמו על ידי צה"ל ומערכת הביטחון ולצדן רבות אחרות שהוצבו על ידי המשפחות והחברים.
  בעקבות תחקיר נוסף שנערך בשנים האחרונות ובו נאסף מידע על אנדרטאות רבות נוספות,
  שולב באתר "יזכור" פרק זה המאפשר לצפות בכל האנדרטאות, לעיין בסיפורן ובשמות החללים המונצחים בהן
  ולקבל מידע על מיקומן ודרכי ההגעה אליהן.
  צילומי האנדרטאות המוצגים בפרק זה, משקפים את מראה האנדרטה וסביבתה בעת צילומן.
  במידה והתמונות אינן מייצגות עוד את האנדרטה, נבקשכם לפנות לתחום אנדרטאות ביחידה להנצחת החייל
  לכתובת המייל mishpahot_galed@mod.gov.il.
 • כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
  Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page