מצבות, אנדרטות פיסוליות וסביבתיות לזכר הנופלים
הוקמו במשך השנים על ידי מערכת הביטחון,צה"ל ויחידותיו ואף בני משפחה וחברים
ומוצבות ברחבי הארץ כעדות חינוכית והיסטורית לגבורה ולזיכרון תמיד.

 • אנדרטת "האריה השואג"
 • אנדרטה לזכר עולי הגרדום
 • אתר הנצחה גבעת התחמושת
 • אתר הנצחה ומוזיאון חטיבת גולני
 • מצודת יואב - אתר הנצחה לחללי חטיבת גבעתי
 • אתר הנצחה ללוחם הבדואי
 • אנדרטת חטיבת הנגב

   

 • קורות הארץ הזאת חקוקות באנדרטות העץ, האבן והברזל / יצחק רבין
 • מצבות ומשמעותן בהנצחה / אדריכל דוד קאסוטו

   מפעל ההנצחה "גלעד"
  היחידה להנצחת החייל החלה בהעלאה לאתר "יזכור"
  את רשימת כל האנדרטות ואתרי ההנצחה בארץ, סקירתן וקישורן לשמות הנופלים
  שלמענם הוקמו, למען הנצחת זיכרם
  (בשלב זה נכללו אנדרטות שהוכרו כממלכתיות)
 • כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
  Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page